top of page
SAPELI CENTRUM ZLÍN

Sapeli Centrum Zlín se nachází v původní industriální části Zlína v jedné z budov bývalých Baťových závodů, konkrétně č. 64, které bylo nově zrekonstruováno, stejně tak jako řada okolních domů, ve kterých postupně vznikají nové showroomy, kavárny a další městská infrastruktura. Celá čtvrť tak postupně znovu ožívá a stává se atraktivní adresou a to, aniž by ztratila svou původní průmyslovou atmosféru. Budova má pro Zlín příznačné obvodové cihelné neomítané zdivo s velkými členěnými okny a s přiznaným nosným konstrukčním systémem. V interiéru pak můžeme pozorovat kruhové sloupy a modulové rozpětí 6,15 m x 6,15 m (tzv. zlínský modul), které je taktéž pro Baťovu architekturu typické. Budovy v Baťově závodě byly číslovány podle amerického systému, první číslice označovala vždy řadu ve směru od východu k západu a druhá číslice její místo v ose od jihu k severu.
Sapeli Centrum Zlín bude největším prodejním místem Sapeli ve Zlíně a okolí. Na ploše cca 315 m2 budou vystaveny produkty napříč výrobním spektrem Sapeli, zahrnující veškeré novinky, včetně kování a dalších doplňků ke dveřím. Navrhované řešení odprezentuje necelou padesátku dveří, včetně rozměrných prosklených příček Sapglass. Součástí showroomu bude také přibližně 70 m2 prodejní plochy firmy Supellex, která nabízí komplexní řešení v oblasti podlah. Zákazník tak bude mít možnost získat souhrnné informace o dveřích i podlahách a výběr pro jeho interiér tak bude snazší.
Showroom má dvě protilehlé strany opatřené velkými okny, díky kterým je dostatečně prosvětlený. Z prosklených stran vedou i vstupy, kdy oba jsou považovány za hlavní. Vstupy jsou symetricky proti sobě. Za každým vstupem je navržen vždy dostatek volného prostoru, aby měl zákazník možnost rozhlédnout se prodejnou a snáze se zorientovat. V blízkosti vstupů jsou také umístěny vybrané atraktivní vzorky dveří a produktové novinky, které jsou tak pro zákazníka ihned dobře viditelné. Skeletový systém s kulatými sloupy dělí prostor na pomyslné třetiny. Pracovní místa prodejních asistentů jsou umístěna uprostřed první (vstupní) třetiny. Prodejci tak budou mít přehled o nově příchozích z obou stran a mohou navázat se zákazníkem první kontakt ihned po jeho vstupu. Pracovní místa prodejních asistentů poskytují dostatečnou pracovní plochu i úložný prostor. Zároveň jsou z boku opatřena jednacími místy pro klienty.
    V další třetině se rozkládá hlavní část produktové zóny, která přehledně prezentuje další vystavené vzorky dveří, včetně dveří prosklených, posuvných, bezpečnostních a dalších. Uprostřed druhé třetiny se nachází takzvaná klientská zóna se sezením, sloužící k méně formálním konzultacím, které může využít například interiérový designér či architekt při schůzce se svými klienty, či samotní zákazníci při rozvaze nad katalogy a jednotlivými produkty nebo vzorky dekorů, jelikož tato zóna je doplněna všemi vzorníky dekorů a dalších doplňků ke dveřím. V blízkosti se nachází i dětský koutek.
    V poslední třetině se pak nachází ucelený prostor prodejní plochy firmy Supellex, obsahující vzorníky jednotlivých podlahových krytin a souvisejícího sortimentu. V této části se taktéž nachází zázemí pro prodejce včetně kuchyňky.
    Cílem návrhu bylo vhodně zvoleným uspořádáním a rozmístěním jednotlivých vzorků dveří, produkt ještě více podpořit. Proto bylo dbáno na dostatečné interiérové osvětlení a nasvícení vzorků. Vzhledem k tomu, že jsou vystavené vzorky dveří vyvedeny v nejrůznějších barvách a dekorech, je pak základ návrhu především v neutrálních šedých odstínech, od světlých až po kontrastní antracitovou. Pro zpříjemnění jsou pak zejména na nábytku doplněny dřevěným dekorem ořechu amerického. Firemní červená barva pak už jen akcentuje vybrané prvky a opticky celý návrh prolíná a uceluje. Použití červeného perforovaného plechu (pro nástěnnou dekoraci za pultem prodejců) vychází z exteriérového řešení hlavního Sapeli centra v Jihlavě. Návrh navazuje na řešení ostatních nových Sapeli Center, která jsou vizuálně sjednocená. Navrhované vizuální řešení má za cíl podtrhovat image a značku firmy Sapeli.

bottom of page