top of page

NABÍDKA SLUŽEB A SYSTÉM SPOLUPRÁCE

Nabídka služeb

 

» kompletní návrh bytových i komerčních  interiérů, včetně autorského dozoru a doporučení dodavatelů 

 

» rekonstrukce bytů, rodinných domů a komerčních objektů

 

» osobní konzultace a poradenství při výběru nemovitosti, konzultace a poradenství v oblasti bydlení

 

» proměny jednotlivých místností, návrhy koupelen a kuchyní

 

» návrhy nábytku na míru 

 

 

1. SCHŮZKA

2. NÁVRH

3. REALIZACE

Jak spolupráce probíhá

 

1. schůzka

 

První schůzka je nezávazná. Slouží především k tomu, abychom si navzájem řekli své představy a ujasnili si rozsah a typ spolupráce. Obecně platí, že čím dříve architekta oslovíte, tím lépe. Nejlépe již při hledání nemovitosti. Jedině tak můžeme zajistit, že zvolíte pro vás tu pravou dispozici a byt nebo dům vám bude sloužit i v budoucnosti, kdy se vaše potřeby mohou změnit. Je vhodné si připravit veškeré podklady (stavební dokumentaci, plánky, fotografie atp.), které k nemovitosti máte a zaslat mi je předem, abych se mohla na schůzku adkvátně připravit. První schůzku je nejlepší uskutečnit přímo v dané nemovitosti.

Cena za návrh je vždy individuální. Záleží na konkrétní nemovitosti a také rozsahu spolupráce. Může jít o kompletní návrh celého vašeho interiéru nebo návrh konkrétní místnosti či jen určitého kusu nábytku na míru. Komplexnost návrhu se také liší mírou podrobnosti. Někomu například postačí si nechat navrhnout varianty nejlepšího dispozičního řešení a rozmístění nábytku, materiálové a berevnostní řešení; pro někoho je lepší nechat si doporučit vše včetně doplňků a vybírat s architektem nejvhodnější nábytek a další součásti interiéru přímo u dodavatelů.

Je dobré si dopředu ujasnit, co od designu očekáváte a jaké máte funkční požadavky na jednotlivé místnosti, stejně tak jako stanovit si maximální rozpočet. Veškeré podmínky spolu projednáme ještě před započetím návrhu.

 

2. návrh

 

Po vyjasnění rozsahu a podmínek spolupráce přejdeme k samotnému návrhu. Pokud neexistuje aktuální zaměření jednotlivých místností vaší nemovitosti, bude nutné nemovitost nejprve zaměřit. Tedy zaznamenat si rozmístění oken, dveří, instalací a zjistit další specifika či omezení pro daný prostor. Jednotlivé fáze návrhu spolu budeme vždy konzultovat na předem sjednaných schůzkách a společně tak postupně dojdeme k ideálnímu řešení pro vás a vaši nemovitost. Výstupem návrhu bude dle předchozího ujednání obvykle 2d řešení dispozic a rozmístění nábytku včetně jednotlivých funkčních zón, dále 3d vyobrazení s viditelným barevnostním a materiálovým řešením, případně vzorky jednotlivých materiálů a seznamy vhodných výrobků.

 

3. realizace

 

Ve fázi realizace se připraví dle potřeby výkresová dokumentace či další nezbytné informace pro jednotlivé specialisty a dodavatele. Například výkresy nábytku na míru pro truhláře, výkresy změn elektroinstalace atp.. Připravíme společně ideální časový harmonogram. Dále se budou koordinovat jednotlivé procesy a dohlížet na správnost provedení a dotažení zvoleného konceptu až do posledního detailu.

 

https://www.cka.cz/cs/spolupracujte-s-architektem/proc-stavet-s-

architektem

 

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/caste-dotazy-faq/navrh_interieru

bottom of page