top of page
´
ODDĚLENÍ CHIRURGIE RUKY, MLADÁ BOLESLAV

V nové budově Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi bylo zadáním zatraktivnit prostory nově vznikajícího Oddělení chirurgie ruky, a to zejména vstupní prostory a tzv. dospávací místnost.

 

Celý koncept je založen na liniích, v přeneseném smyslu vnímáme linie jako kresbu, tahy perem.
Proto i motivy rukou, které tam jsou zvoleny zobrazují ústřední téma ruky jako kresbu, v různých fázích vykreslenosti.

Interiér jsme se snažili navrhovat ve světlých, optimistikcýh barvách. To je pak doplněno ještě led pásky, které jsou zafrézovány do sádrokartonu a vytváří na stěnách a stropech liniové kompozice.

                                                                                                 společně s MgA. Ing. arch. Zdeňkem Urbánkem
bottom of page