top of page
NÁRODNÍ KANCELÁŘE BRUSEL

Návrh interiéru národních kanceláří v Bruselu - stávající interiér národních místností CZ v budově EU v Bruselu bylo potřeba především vhodně dozařídit a dispozičně přeuspořádat tak, aby svoji funkci plnily co nejlépe a nejefektivněji. Interiér je taktéž vhodné oživit použitím dalších barev, dekorů či materiálů.

Nabízelo by se vycházet z národních barev či motivů. Národní barvy bílá-modrá-červená by však při masivním použití v interiéru působily příliš ostře, výrazně a kontrastně. Proto bylo navrženo, aby propojující barvou interiéru byla zlatá či její odstíny, u které taktéž najdeme pojítko na české země - „ZLATÁ PRAHA - PAMÁTKY - ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY....” Tato barva se navíc vhodně bude doplňovat se stávajícími dřevěnými dekory. Ostatní vybavení a doplňky by pak již měly být více neutrální -  bílé nebo šedé.

Ve spolupráci s Ing. arch. Jiřím Jarkovským

Vyobrazené tapety - Decent Art

bottom of page