top of page
ZTRACENÉ ŠPITÁLSKÉ PŘEDMĚSTÍ, KADAŇ
                                                                                                                 společně s V. Polovou a J. Novotným

Špitálské předměstí se nachází u samého centra Kadaně. Ačkoliv se jedná o velice atraktivní lokalitu, je již několik desítek let bez jasného využití. Po odsunutí německého obyvatelstva, původní zástavba chátrala, až došlo k její úplné asanaci. Většina obyvatel Kadaně si postupně na volné plochy u centra města zvykla, a proto je základem návrhu je přeměna okolí hradeb v pobytovou vinici. Kolem řeky Ohře navazujeme na rekonstruované nábřeží Maxipsa Fíka, které protahujeme až na ostrov. Ostrov je propojen pomocí rozšířeného mola s nově vzniklým náměstím u kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Relativně drobnou starší zástavbu u náměstí rozšiřujeme několika řadovými domy. Ty dále rozvíjí pobřežní uliční frontu. K ulici Rokelská přiléhá zástavba bytových domů, která spoluvytváří předěl mezi viničným parkem a sídlištní částí předměstí. V návrhu byl kladen důraz právě na prostupnost území, jak fyzickou tak vizuální, a na logické navázání na stávající strukturu.

bottom of page