top of page
Boarding school -  Medarametla, Indie

Město Medarametla se nachází ve Střední Indii v okrese Prakasam, poblíž hlavní dopravní tepny. Právě v tomto místě dosahuje počet infikovaných virem HIV až 28%. HIV pozitivní děti často končí v úplné izolaci od ostatních. Ztrácí nárok na návštěvu školy, a případné další uplatnění. Dům pro HIV pozitivní dívky, který je zřizován řádem milosrdných sester sv. Vicenta, je určen pro dívky od 3 do 18 let. Dům by měl dívkám nahradit plnohodnotné bydlení. Cílem bylo vytvořit samostatný objekt, který by obsahoval vše potřebné. V budově budou dívky bydlet, stravovat se, chodit do školy, ale i trávit svůj veškerý volný čas. 

 

Dům je rozčleněn do jednotlivých částí podle funkcí. Dále je použit systém atrií, která jsou pro danou oblast typická. Centrální atrium tedy obklopují jednotlivé části, které mají ještě svá menší atria, která jsou krytá a nabízí tak více soukromí i stínu. Kaple, auditorium a knihovna by měly být přístupné i pro veřejnost. Výstavba je rozdělena do dvou etap, které na sobě nejsou závislé.

bottom of page