top of page

    Architektuře a designu se věnuji od začátku svého studia na Fakultě architektury ČVUT.    V rámci studia jsem prošla zajímavými ateliéry vedenými předními českými architekty , jako je doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka nebo prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, u kterého jsem i v červnu 2014 absolvovala.  Studium na Fakultě architektury mne vedlo především k samostatnosti a k tvůrčímu a invenčnímu myšlení a navíc mne naučilo to, že každý úkol je řešitelný.
    Pro větší rozvoj znalostí a rozšíření obzorů jsem se už během studia účastnila několika zahraničních stáží. Například jsem v rámci studijního programu Erasmus absolvovala jeden semestr v oboru Interior Architecture na Cork Institute of Technology v Irsku. Nebo jsem se na Politecnico di Milano v Itálii zúčastnila intenzivního kurzu zaměřeného na nízkoenergetické a udržitelné domy. 
Největší zkušeností pro mne však byla čtyřměsíční pracovní stáž ve vídeňské architektonické kanceláři COOP HIMMELB(L)AU. Kde jsem byla konfrontována nejen s velkým mezinárodním týmem, ale i velkými mezinárodními projekty pod taktovkou zakladatelů dekonstruktivismu.
Studium a práce v zahraničí mi přinesly především širší náhled na architektonické školství a praxi, ale také cenné kontakty z celého světa. 
    Již při studiu jsem začala spolupracovat se špičkami v oboru jako je Bořek Šípek, což mi umožňilo se podílet na velice zajímavých a velice různorodých zakázkách.  
Dále spolupracuji s architekty Janem Plecháčem a Henry Wielgusem či designérem Petrem Siedlaczkem. Dříve jsem ještě spolupracovala se studiem Skutek architecture.
    Specializuji se především na návrhy interiérů a nábytku na míru, ale zkušenosti mám i s rekonstrukcemi historických objektů, novostavbami či výstavnictvím. Oceněním je pro mne každý spokojený investor, který se mnou sdílí radost z dobře vytvořeného projektu.
Architektura je velice tvůrčí a živý obor, který každý den přináší nové výzvy. Mým hlavním cílem je poskytnout profesionální služby, které jsou založeny na intenzivní komunikaci s klienty, návrhu funkčních a osobitých řešení, preciznosti a důrazu na detail, protože „architektura musí pálit”!

bottom of page